<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.tabnak.ir/fa/news/729859">امکان التهاب در بازار ارز وجود دارد/ یکسان سازی نرخ ارز تأثیری در قیمت آن ندارد/ حذف ارز مسافرتی در مقطع کنونی به صلاح نبود</a></div>