<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://tn.ai/1490066">غیرنظامیان در «میرزاولنگ» آسیب ندیده‌اند/ شایعه پراکنی آمریکا و دولت کابل برای تفرقه است/مردم از گروه‌های تکفیری حمایت نمی‌کنند</a></div>