<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.president.ir/fa/98297">مصمم هستیم امسال حرکت بزرگی را در بخش اشتغال با تقویت حوزه تولید ایجاد کنیم/ نباید بگذاریم برخی از قلم‌ها، افراد و زبان‌ها بذر یأس را در دل جوانان بنشانند/ مسیر انتخابی دولت یازدهم برای کاهش مشکلات جامعه درست است/ عده‌ای که می‌پرسند برجام چه دستاورد</a></div>