<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.hamandishi.ir/news/405560/">شرکت گسترده مردم غزه در راهپیمایی بازگشت و زخمی شدن ده‌ها نفر در حمله اشغالگران</a></div>