<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://noandish.com/fa/news/88268">شبی که ماه کامل شد» با ۷ و «مسخره‌باز» با ۴ جایزه برترین‌ها شدند/ ماجرای نیمروز، مسخره‌باز و قصر شیرین انتخاب‌‌های بعدی داوران بودند</a></div>