<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.farsnews.com/13970324001000">تردید رژیم صهیونیستی درباره بیانیه‌های «خوش‌بینانه» ترامپ در خصوص کره شمالی</a></div>