<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://roozno.com/fa/news/308903">برنامه تیم‌ملی در فروردین/با حضور سرخابی‌ها تمرینات تیم‌ملی رسمی می‌شود</a></div>