<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://parsfootball.com/fa/511474">حاشیه جدید برای باشگاه ” پرسپولیس ” ؛ اتفاقی که برای ” قرمزها ” به شدت دردسرساز شد !</a></div>