<div style="padding-top:30px;text-align:center;"><a href="http://www.isna.ir/news/96102010964">بی‌باک: برخی‌ها از آب گل آلود ماهی می‌گیرند/ تکواندو برای من زود نیست برای آنها دیر است</a></div>